BDS BOYCOT ISRAEL PRODUCTEN Aha!

Met een campagne voor Boycot, Desinvesteren en Sancti es (BDS) willen wij de Israëlische regering onder druk zett en om:

▇ zich te houden aan het internationaal recht en om de legiti emerechten van het Palesti jnse volkte erkennen;

▇ een einde te maken aan hetbeleg van de Strook van Gaza en de bezetti ng van de Westelijke Jordaanoever;

▇ de bouw van nederzetti ngenen de onteigening van Palestijnse grond te staken;

▇ de bouw van de Muur opde Westelijke Jordaanoever stopte zett en en deze conform de uitspraak van het Internati onaal Gerechtshof in Den Haag te slopen;

▇ een eind te maken aan de verdrijving van de Palesti jnen, de vluchtelingen terug te laten keren en hen te compenseren voor geledenschade;

▇ binnen Israël de discriminatie van Palesti jnse burgers te staken en hen in alle opzichten gelijkelijkte behandelen;

▇ te stoppen met het aanvallen van burgers in de in 1967 bezette gebieden en met het verwoesten van huizen en infrastructuur.

Advertisements

I'm a teacher, writer, and activist based in Bangalore. I am dedicated to various issues including #BDS and Palestine, living a Zero Waste life, and putting the carbon back into the soil through composting!

Posted in Boycott, Dutch Organizing, Economic Boycott
%d bloggers like this: