Boikott Histadrut

Torgny Hasås, LO-Aktuelt

– Nå er det på tide å boikotte Israel, også bryte kontakten med israelsk fagbevegelse, Histadrut, mener faglig sekretær i SV, Jan Olav Andersen som også er leder av forhandlingsavdelingen i EL & IT Forbundet.

Andersens reaksjon kommer som en reaksjon på vedtaket om at LOs ledelsens blant annet skal besøke Israel og israelsk fagbevegelse i månedsskifte september oktober.

– Jeg synes at det er fint at LO-ledelsen besøker sine venner i palestinsk fagbevegelse, PGFTU. men det er ingen grunn til å kombinere dette med å oppsøke den israelske fagbevegelsen som gir full støtte til den israelske okkupasjonen av Palestina og den israelske politikken overfor den palestinske befolkningen.

Også andre faglige aktivister reagerer på LOs vedtak.

I et innlegg i Klassekampen skriver Adolf Larsen på vegne av styret i Oslo Grafiske Fagforening at «det bør være et minstekrav at ledelsen i LO tenker over de politiske konsekvensene av sine vedtak, og da er det ikke en reise til Israel som bør stå på dagsorden nå.»

Advertisements

I'm a teacher, writer, and activist based in Bangalore. I am dedicated to various issues including #BDS and Palestine, living a Zero Waste life, and putting the carbon back into the soil through composting!

Posted in Boycott, Labor Organizing, Norweigan Organizing
%d bloggers like this: