Congratulation to BDS with the First Five Years! (from Denmark)

Press Release from Boykot Israel Denmark, July 5, 2010

(resumé in English, full text in Danish below)

Congratulation to BDS with the First Five Years!

On July 9, 2010, it is five years since the BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) was formed – exactly one year after the sentence given by the International Tribunal in Haag which declared the Israeli apartheid wall on the Westbank illegal (….). (July 9, 2004)

BDS was formed by a broad coalition of Palestinian grassroot organisations and NGO’s which felt obliged to react in view of the passivity of the governments of the world vis-à-vis the illegal Israeli occupation of Westbank and Gaza and the crimes of Israel towards the human rights of the Palestinians. (…).

Since then, the BDS-movement has grown all over the world, with boycott decisions taken by union movements in Africa, USA and Europa, academic boycott of Israeli universities, and growing pressure on investment companies to withdraw from activities in the settlements and the occupied territories.

The recent liquidation by Israel of nine activists of the flotilla on its way to Gaza has resulted in dock workers from various countries refusing to load goods coming from Israel, as well as it has resulted in increased pressure for introducing sanctions against Israel.

Boykot Israel Denmark is part of the international boycott movement and associated to the BDS. We plan to mark the Friday July 9 by organising an action at the place ‘Kultorvet’ in central Copenhagen (close to a H&M shop) – from 4 pm to 6 pm. We shall call on the people passing by to boycott Israel and to boycott H&M – while standing with our Boycot Israel banners and H&M banners and distributing flyers and stickers and informing about the five years day of the BDS movement.

Congratulation to BDS with the first five years. The boycott of Israel shall grow, and the Palestinians shall win.

Www.boykotisrael.dk

—————————————————————————————————–

Pressemeddelelse fra Boykot Israel, 5. juli 2010

TIL LYKKE TIL BDS MED DE FØRSTE FEM ÅR

Fredag den 9. juli 2010 er fem-års dagen for dannelsen af den internationale Boykot Israel bevægelse BDS (Boycott, Divestment and Sanctions). BDS blev dannet nøjagtigt et år efter at Den Internationale Domstol i Haag den 9. juli 2004 udtalte at den israelske apartheidmur som Israel bygger inde på Vestbredden er ulovlig. Domstolen pålagde Israel at rive den ned og betale erstatning til palæstinenserne for deres tab. Israel nægtede – ikke overraskende – at efterkomme domstolens påbud.

BDS blev dannet af en bred koalition af palæstinensiske græsrodsorganisationer og NGO’er som en reaktion på at de fleste regeringer i verden forholder sig passivt i forhold til Israels ulovlige besættelse af palæstinensernes land og undlader at protestere når Israel nægter at respektere FN-resolutioner og andre internationale normer og fortsat nægter palæstinensiske flygtninge deres ret til at vende tilbage.

Siden da er BDS-bevægelsen vokset i indflydelse og opbakning over hele verden. De gælder fagforeninger i Afrika, USA og Europa der støtter boykot af israelske produkter. Det gælder akademisk boykot af samarbejde med israelske universiteter, det gælder det faktum at stadig flere investeringsselskaber bliver presset til at trække sig ud af selskaber som profiterer på den israelske besættelses- og bosætterpolitik. Hertil kommer at stadig flere mennesker verden over nægter at købe israelske produkter og tilslutter sig boykot-bevægelsen i hverdagen. BDS står også som koordinator af den internationale kampagne Boykot H&M – idet H&M opretter butikker i Israel og dermed hvidvasker Israels forbrydelser mod palæstinenserne.

Israels likvidering af 9 aktivister på nødhjælps-flotillaen på vej mod Gaza for nylig har resulteret i at havnearbejdere i flere lande har nægtet at losse israelsk gods, ligesom den har resulteret i et øget internationalt pres i forhold til at indføre sanktioner mod Israel.

Boykot Israel i Danmark er en del af den internationale boykot-bevægelse og tilsluttet BDS. Vi vil markere dagen den 9. juli med en aktion på Kultorvet i København fra kl.16 – 18 hvor vi præsenterer diverse Boykot Israel materialer, klistermærker, t-shirts, flyers osv. og opfordrer forbipasserende til at boykotte Israel og boykotte Hennes og Mauritz–butikken tæt ved.

Vi tilslutter os BDS-kampagnens krav:

* Stop Israels besættelse af Vestbredden og Gaza
* Stop Israels apartheidpolitik
* Ret for de palæstinensiske flygtninge til at vende tilbage

Til lykke til BDS med de første fem år. Boykotten af Israel vil vokse, palæstinenserne vil sejre!

http://www.boykotisrael.dk

Advertisements

I'm a teacher, writer, and activist based in Bangalore. I am dedicated to various issues including #BDS and Palestine, living a Zero Waste life, and putting the carbon back into the soil through composting!

Posted in Boycott, Danish Organizing
%d bloggers like this: